• AMPLy ZENBOS GX-828
  • AMPLy ZENBOS GX-828
 
 
Amply Zenbos GX-828

» Mạch bảo vệ loa
» Công suất tối đa 400 Watts/kênh
» Hiệu ứng âm thanh Echo Digital,Stereo
» Board mạch sử dụng chất liệu sợi thủy tinh
» Tỷ lệ méo 0.005% (0.1KHz)