Our specially engineered speaker arrays are pre-assembled on stands for optimum performance and more usable desktop space   Specially engineered speaker arrays đến lắp ráp hoàn chỉnh trên viết tắt cho hiệu suất tối ưu và không gian máy tính để bàn có thể sử dụng nhiều hơn

Control pod houses volume control, mute, headphone jack and connection for a second audio source  Handy control pod nhà điều khiển âm lượng, cảm ứng đơn câm, giắc cắm tai nghe kết nối cho một nguồn âm thanh thứ hai như một máy nghe nhạc MP3

Compact Acoustimass module  Compact Acoustimass module cung cấp tần số thấp, sạch sẽ cho phép các loa máy tính để bàn là rất nhỏ mà không bị mất hiệu suất. Mô-đun có thể được ẩn gọn gàng dưới bàn của bạn

TrueSpace technology creates a wide two-channel soundstage at your computer  Proprietary TrueSpace® surround digital processing circuitry tái tạo bao quanh âm thanh từ hai loa có thể nhìn thấy. Thiết kế để nghe loa máy tính, nó tạo ra một môi trường đáng kể âm thanh cho các trò chơi, DVD và âm nhạc

Link the system to your computer with a single USB connection   Single USB connection liên kết các hệ thống máy tính của bạn. Không có phần mềm đặc biệt, nâng cấp card âm thanh, bộ điều hợp hoặc dây phức tạp cần thiết.

Digital 5.1 audio playback brings 5.1-encoded material to life, delivering much of the performance you'd expect from a five-speaker system  Digital 5.1 audio playback mang đến cho âm nhạc, trò chơi, phim ảnh và vật chất 5,1-mã hóa khác với cuộc sống với nhiều hiệu suất mà bạn mong đợi từ một hệ thống 5 loa.

Magnetically shielded satellite speakers prevent monitor interference or damage to magnetic media   Magnetically shielded satellite speakers ngăn chặn theo dõi nhiễu sóng hoặc thiệt hại cho các phương tiện truyền thông từ tính.

Proprietary integrated signal processing delivers lifelike performance at almost any volume level   Proprietary integrated signal processing mang lại hiệu năng giống như cuộc sống gần như ở mọi cấp độ khối lượng

Compression circuitry keeps your music clear and undistorted at high volume levels   Compression circuitry giữ âm nhạc của bạn rõ ràng và không biến dạng ở mức âm lượng cao

Active electronic equalization balances low, mid and high frequencies for more natural tone and clarity   Active electronic equalization cân bằng tần số thấp, trung và cao âm tự nhiên và rõ ràng